Біз Сізде сайтымыздың жұмысы туралы жақсы әсер қалуы үшін, cookies («куки») және оларға ұқсас технологияларды пайдаланамыз. Егер Сіз сайтымызды пайдалануды жалғастырсаңыз, бұл Сіздің cookies пайдалануға келісетініңізді білдіреді. Қосымша ақпарат алу үшін, біздің Саясаттарымызбен танысуыңызды өтінеміз

Пайдаланушы келісімі

Күшіне ену күні: 2021 жылғы 18 маусым

 

ТІРКЕУ НЫСАНЫНДАҒЫ «КЕЛІСЕМІН» БЕЛГІСІ СІЗ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІММЕН ТАНЫСҚАНЫҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ОНЫМЕН КЕЛІСКЕНІҢІЗДІ, СОНДАЙ-АҚ ОНЫҢ БАРЛЫҚ ШАРТТАРЫН СӨЗСІЗ ҚАБЫЛДАҒАНЫҢЫЗДЫ БІЛДІРЕДІ. 

ЕГЕР СІЗ КЕЛІСІМ ШАРТТАРЫН СӨЗСІЗ ҚАБЫЛДАУҒА КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, ЛИЦЕНЗИАРДЫҢ ВЕБ-САЙТЫН ПАЙДАЛАНУҒА, ОНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫН ПАЙДАЛАНУҒА ҚҰҚЫҒЫҢЫЗ ЖОҚ ЖӘНЕ ВЕБ-САЙТТАН ДЕРЕУ КЕТУІҢІЗ КЕРЕК.

 

 1. Кіріспе және қолдану саласы

Осы лицензиялық келісім Тараптар арасындағы шарттық қатынастарды жасайды және реттейді: «Антиплагиат.Қазақстан», ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, тіркеу нөмірі 210440000453, 050040, Қазақстан, Алматы, Бостандық ауданы,  Байзақов көшесі, 280 мекенжайында тіркелген кеңсесі бар, бұдан әрі «Лицензиар» деп аталатын компания және сіз, пайдаланушы ретінде бұдан әрі «Лицензиат» деп аталасыз, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталасыз.

 

 1. Осы Лицензиялық келісімнің бөлігі болып табылатын құжаттар

Төменде келтірілген құжаттар тізбесі осы Лицензиялық келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады: 

 • Құпиялылық және cookie файлдарын қолдану саясаты
 • Пайдаланушы нұсқаулығы;
 • «Антиплагиат.Қазақстан» жүйесін пайдаланушылардың тиісті мінез-құлық қағидаттары.

Құжаттар танысу және басып шығару мақсатында Лицензиардың веб-сайтында олардың өзекті нұсқасында үнемі қолжетімді болады.

 

 1. Анықтамалар

Осы Келісімнің мақсаттары үшін Тараптар төменде келтірілген терминдердің мынадай мағыналарын қабылдайды:

 1.   Қабылдау күні Лицензиардың осы лицензиялық келісімді қабылдап, тіркеу нысанында «Келісемін» деген белгі қойған күнін білдіреді.
 2.   Есептік жазба осы Келісімнің мақсатында Лицензиатты сәйкестендіру үшін пайдаланылатын статистикалық, авторизациялық және өзге де деректердің жиынтығын білдіреді. Есептік жазба Лицензиаттың ақпаратымен, соның ішінде тіркеу кезінде берілген ақпаратпен, бағдарламалық жасақтама параметрлерімен, Лицензиат Бағдарламалық жасақтамаға енгізген мәліметтермен байланысты.
 3. Деректер жоспары бағдарламалық жасақтаманың функциялары мен пайдаланушының санатына байланысты бағдарламалық жасақтаманы пайдалану үшін алынатын тарифтер жүйесін білдіреді.
 4.   Лицензия Лицензиар осы Келісімде белгіленген шектеулерді ескере отырып, бағдарламалық жасақтаманы жеке және коммерциялық емес пайдалану үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға Лицензиатқа беретін ерекше емес, аударылмайтын, шектеулі, қайтарып алынатын лицензияны білдіреді.
 5. Лицензияның жарамдылық мерзімі Лицензия төленген немесе Лицензиар кейбір арнайы шарттарда бағдарламалық жасақтаманы пайдаланушы ретінде Лицензиар рұқсат берген кем дегенде 24 сағаттық кезеңді білдіреді. Лицензияның қолданылу мерзімі бағдарламалық жасақтаманы пайдалану құқығы берілген сәттен басталады.
 6. Лицензиат жеке кәсіпкерлерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейтін заңды тұлғаны немесе жеке тұлғаны білдіреді.
 7. Лицензиар «Антиплагиат.Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, тіркеу нөмірі 210440000453, 050040, Қазақстан, Алматы, Бостандық ауданы,  Байзақов көшесі, 280 мекенжайында тіркелген кеңсесі бар компания дегенді білдіреді.
 8. Лицензиардың Веб-сайты antiplagiat.com мекенжайы бойынша орналасқан веб-сайтты және оның қосалқы домендерін білдіреді.
 9. Логин мен құпиясөз Бағдарламалық жасақтамаға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін тіркеу кезінде Лицензиат жасаған таңбалар жиынтығын білдіреді.
 10. Материалдар Лицензиат Лицензиардың веб-сайтына мәтіндер мен файлдар түрінде жүктеген ақпаратты білдіреді.
 11. Ақылы лицензия Тарифтік жоспарға немесе жеке қосымша келісімге сәйкес берілген лицензияны білдіреді.
 12. Тараптар жиынтықта Лицензиар мен Лицензиатты білдіреді.
 13. Жеке ақпарат сәйкестендірілген немесе сәйкестендірілетін жеке тұлғаға қатысты кез келген ақпаратты білдіреді.
 14. Cookie файлдарының құпиялылығы мен пайдалану саясаты cookie файлдарының сақталуын, сондай-ақ Тараптардың Дербес деректерге қатысты құқықтары мен міндеттерін реттейтін құжатты білдіреді.
 15. Бағдарламалық жасақтама Интернет желісінде еркін қол жетімді көздерден, сондай-ақ Лицензиармен тиісті келісімдерге қол қойған үшінші тұлғаларға тиесілі дерекқорлардан құжаттың мәтінінде плагиаттың болуы мәніне Лицензиаттың материалдарын тексеру үшін пайдаланылатын «Антиплагиат.Қазақстан» бағдарламалық жасақтамасын білдіреді. Лицензиарға ерекше бағдарламалық жасақтама лицензиясы беріледі. Айрықша лицензияны толық немесе ішінара беру осы Келісімнің қолданысына жатпайды.
 16. Бағдарламалық жасақтаманың веб-нұсқасы логин мен құпиясөз астында авторизацияланған және бағдарламалық жасақтаманың дистрибутивін Лицензиаттың компьютеріне орнатпаған жағдайда, веб-шолғыш арқылы Лицензиардың аппараттық құралына орналастырылған бағдарламалық жасақтамаға қолжетімділікті қамтамасыз ету әдісін білдіреді.
 17. Бағдарламалық жасақтаманың шектеулі мүмкіндіктері Лицензиатқа ешқандай төлемсіз қолжетімді бағдарламалық жасақтама мүмкіндіктерінің жиынтығын білдіреді (соның ішінде бағдарламалық жасақтаманың веб-нұсқасына қатысты шектеусіз).
 18. Бағдарламалық жасақтама туралы есеп Лицензиаттың бағдарламалық жасақтаманы пайдалануы нәтижесінде алынған, плагиат пен қайталанатын мазмұнға материалдарды тексеру нәтижелері туралы ақпаратты қамтитын нәтижелерді білдіреді.

Лицензиялық келісімде қолданылатын басқа терминдер, анықтамалар мен сөз тіркестері интернет-технологиялар саласында жұмыс істеген кезде және қолданыстағы заңнамаға сәйкес осы терминдерге, анықтамалар мен сөз тіркестеріне қатысты белгіленген тәжірибеге сәйкес мағынасы мен түсіндірмесі болуы керек.

 

 1. Зерттеу мәні

4.1. Лицензиар лицензияның екі негізгі түрін ұсынады: мүмкіндігі шектеулі бағдарламалық жасақтама лицензиясы және ақылы лицензия. Егер сіз ақылы лицензияны сатып алғыңыз келсе, sales@antiplagiat.com мекенжайы бойынша сату бөліміне жүгініңіз. Осы Лицензиялық келісімде баяндалған шарттар лицензиялардың екі түріне де қолданылады; ақылы лицензияға қатысты Тараптар арасындағы қосымша келісімге қол қойылған жағдайда, қосымша келісімнің басым күші болады.

4.2. Осы Лицензиялық келісім қабылданған күннен бастап мүмкіндіктері шектеулі бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға құқықтар (мүмкіндіктері шектеулі бағдарламалық жасақтамаға арналған Лицензия) берілген болып есептеледі. Авторизацияны көздейтін тарифтік жоспарға (Ақылы лицензия) сәйкес Бағдарламалық жасақтаманы пайдалану құқығы Лицензиат Тарифтік жоспарды іске қосқан күннен бастап берілген болып саналады. Бағдарламалық жасақтаманы ерекше жағдайларда пайдалану құқығы Лицензиатқа қосымша келісімде көрсетілген сәттен бастап беріледі.

4.3. Бағдарламалық жасақтама лицензиясын пайдалану құқықтары мыналарды қамтиды: осы Келісімнің ережелері мен шарттарына сәйкес Бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізу және Бағдарламалық жасақтаманы іске қосу (көрсетілгендей) құқықтары қайта сату немесе одан әрі тарату үшін емес, тек Лицензиаттың пайдалануы үшін ұсынылады. Лицензиатқа бағдарламалық жасақтаманы басқа тәсілмен пайдалануға тыйым салынады. Егер Тараптар өзгеше уағдаласпаса, Лицензиар Лицензиаттың бағдарламалық жасақтамаға қатысты, сондай-ақ бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізуге қатысты қабылдаған кез келген басқа әрекеттерін осы Келісімді бұзу ретінде қарауға құқылы.

 

 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Лицензиардың құқықтары:

5.1.1. Лицензиардың Лицензиаттан осы Келісімнің ережелері мен талаптарын сақтауға байланысты ақпаратты және/немесе осы Келісімді орындау мақсаттары үшін қажетті кез келген ақпаратты, сондай-ақ осы Келісімге кез келген қосымша келісімдерді алуға құқығы бар;

5.1.2. Лицензиар Ақылы лицензия үшін сыйақы алуға құқылы;

5.1.3. Лицензиар Бағдарламалық жасақтамаға өзгертулер енгізуге құқылы, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, Лицензиатқа алдын ала хабарландырусыз бағдарламалық жасақтаманың жаңа нұсқаларын шығаруға құқылы;

5.1.4. Лицензиар Лицензиялық келісімді біржақты тәртіппен бұзуға және/немесе Лицензиат Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе осы Келісімнің қандай да бір ережелері мен шарттарын бұзған жағдайда, Лицензиаттың бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізуіне тосқауыл қоюға құқылы;

5.1.5. Лицензиар жабдыққа және/немесе бағдарламалық жасақтамаға жоспарлы техникалық қызмет көрсетуге және осы мақсаттар үшін бағдарламалық жасақтамаға қол жетімділікті тоқтатуға құқылы;

5.1.6. Лицензиар Құпиялылық және cookie файлдарын пайдалану саясатына сәйкес Лицензиаттың есептік жазбасы мен барлық деректерін жоюға құқылы.

5.1.7. Лицензиар тіркеу деректерін және Лицензиат пен жүктелген Материалдар туралы басқа ақпаратты жинай алады. Лицензиардың осы ақпаратты жинау, пайдалану және ашу ережелері Құпиялылық және cookie файлдарын пайдалану саясатымен реттеледі.

Лицензиар бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға шектеулер қоюға құқылы, оның ішінде шектеусіз: бағдарламалық жасақтаманың белгілі бір функцияларын қосу/өшіру, бағдарламалық жасақтамада Лицензиат енгізген деректерді сақтау мерзімі, бірдей IP-мекенжайы бар тіркелген есептік жазбалардың максималды саны, тексеру үшін жүктеуге болатын құжаттардың максималды саны, мұндай құжаттардың нұсқаларының ең көп саны және/немесе мұндай құжаттардың бір жерден екінші жерге көшірілуі мүмкін ең көп саны, құжаттардың тексеруге жіберілуі мүмкін ең көп саны, тексерулердің және тіркелген пайдаланушыға қолжетімді басқа әрекеттердің ең көп саны, құжаттың ең көп көлемі, бағдарламалық жасақтамаға жүгінудің ең көп саны көрсетілген уақыт кезеңі, жүктеп салынған құжаттардың кез келген ерекшеліктері және т. б.  Лицензиар Бағдарламалық жасақтамаға автоматты түрде қол жеткізуді бұғаттауға, сондай-ақ автоматты түрде жасалған кез келген ақпаратты қабылдауды тоқтатуға құқылы.

5.1.9. Лицензиар Лицензиат Бағдарламалық жасақтамаға жүктеген деректерді, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, кез келген мәтіндік құжаттарды, Лицензиар немесе осы мақсат үшін Лицензиар тартқан кез келген үшінші тарап жүзеге асыратын Бағдарламалық жасақтаманы түрлендіру немесе күйін келтіру кезінде тестілеу мақсатында пайдалануға құқылы. Лицензиар Құпиялылық және cookie файлдарын пайдалану саясатына сәйкес жоғарыда аталған әрекеттерді орындау үшін деректерді осындай үшінші тұлғаларға беруге құқылы.

5.1.10. Лицензиар кез келген арнайы тарифтерді өз қалауы бойынша енгізуге құқылы. Арнайы тарифтік жоспарлар шектеулі уақытқа, мерзімді түрде немесе белгісіз мерзімге ұсынылуы мүмкін және мұндай тарифтік жоспарлар Лицензиардың жеке қалауы бойынша пайдаланушылардың кейбір нақты санаттарына қолданылуы мүмкін. Арнайы тарифтік жоспарларға қол жеткізу Лицензиардың веб-сайтында көрсетілгендей, бағдарламалық жасақтаманы пайдаланушы ретінде ерекше шарттарда авторизациялау шартымен беріледі.

5.2. Лицензиардың міндеттемелері:

5.2.1. Лицензиар қолданыстағы заңнамаға сәйкес және Құпиялылық және cookie файлдарын пайдалану саясатына сәйкес Лицензиат деректерінің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті;

5.2.2. Бағдарламалық жасақтама жұмысындағы кез келген ақаулар Лицензиардың кінәсінен болса, Лицензиар оларды ақылға қонымды мерзімде жоюға міндетті;

5.2.3. Мүмкіндік болған жағдайда, Лицензиар жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді түнде және/немесе демалыс/мереке күндері жүргізуі тиіс;

5.2.4. Лицензиар Лицензиаттың деректері мен ақпаратының сақтық көшірмесін ақылға қонымды кезеңділікпен жасауға міндетті.

 

5.3. Лицензиаттың міндеттері:

5.3.1. Лицензиат Лицензиялық келісіммен танысуға міндетті;

5.3.2. Ақылы лицензияны сатып алған жағдайда, Лицензиат Лицензиарға Лицензиардың сайтында немесе жеке келісімде белгіленген мөлшерде және мерзімде сыйақы төлеуге міндетті;

5.3.3. Лицензиат логин мен құпиясөздің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті;

5.3.4. Лицензиат Лицензиарға Лицензиаттың логинін және (немесе) құпиясөзін кез келген рұқсатсыз пайдаланғаны туралы немесе қауіпсіздікті бұзудың кез келген басқа жағдайы туралы дереу хабарлауға міндетті;

5.3.5. Лицензиат бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып өңделетін дербес деректерді қорғайтын заңдарды сақтауға міндетті;

5.3.6. Лицензиат осы Лицензиялық келісімнің өзекті редакциясымен мезгіл-мезгіл танысуға және оның ережелері мен шарттарын қабылдауға міндетті.

 

5.4. Лицензиаттың құқықтары:

5.4.1. Лицензиат бағдарламалық жасақтаманы таңдалған лицензия түрінің және осы Лицензиялық келісімнің шарттарына сәйкес пайдалануға құқылы;

5.4.2. Лицензиат Ақылы лицензияны сатып алудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда, Лицензиатқа мүмкіндігі шектеулі бағдарламалық жасақтаманы пайдалануға лицензия берілуі керек;

5.4.3. Лицензиат Құпиялылық және cookies файлдарын пайдалану саясатына сәйкес Бағдарламалық жасақтамаға Лицензиат енгізген Есептік жазбаны және барлық деректерді жоюды талап етуге құқылы.

 

 1. Бағдарламалық жасақтаманы пайдалану

6.1. Бағдарламалық жасақтаманы пайдалануды бастау үшін Лицензиат Лицензиардың веб-сайтындағы тіркеу формасын (онлайн нысн) толтырып, осы Лицензиялық келісімнің шарттарын қабылдауы керек. Лицензиат өзінің байланыс деректерін тіркеу нысанын толтыру кезінде, жеке кабинетте бағдарламалық жасақтамада немесе Тараптар келісетін өзге де тәсілмен ұсынады. Лицензиат дұрыс емес (жарамсыз) байланыс деректерін берумен байланысты барлық тәуекелдерді өзі көтереді.

6.2. Тіркеу рәсімі аяқталғаннан кейін, Лицензиат Тараптардың ешқайсысына жария етуге рұқсат етілмеген Логин мен Құпиясөз алады.

6.3. Лицензиаттың логині мен құпиясөзін қолдана отырып жасалған кез келген іс-әрекетті Лицензиат жеке өзі жасаған деп санайды.

6.4. Лицензиатты Лицензиардың веб-сайтында тіркеу Лицензияның қолданылу мерзімінің басталуы болып саналмайды.

6.5. Тіркелгеннен кейін ақылы лицензия бойынша Бағдарламалық жасақтаманы іске қосу үшін, Лицензиат таңдалған Тарифтік жоспарға сәйкес төлем жасауы керек.

6.6. Лицензиар осы Келісімнің мақсаттары үшін Лицензиат берген (жүктеген) кез келген ақпаратты тексермейді және мұндай деректердің дұрыстығы немесе дәйектілігі, сондай-ақ егер оларды Лицензиат жасаған болса, дербес деректерді қорғау туралы заңдарды немесе авторлық құқық туралы заңдарды бұзғаны үшін үшінші тұлғалар алдында жауап бермейді.

6.7. Кез келген материалдарды жүктеп салу арқылы, Лицензиат Құпиялылық және cookie файлдарын пайдалану саясатына сәйкес Лицензиардың немесе Лицензиардың уәкілетті еткен кез келген басқа тұлғалардың оларды пайдалануына келісімін береді.

6.8. Егер бағдарламалық қамтамасыз ету немесе Бағдарламалық қамтамасыз ету туралы есепте қандай да бір үшінші тарап веб-сайттарына сілтемелер болса, Лицензиар осымен мұндай веб-сайттардың ақпараттың негізгі дереккөзі болып табылатынына кепілдік бермейді.

 

 1. Шектеулер

7.1. Лицензиат бағдарламалық жасақтаманы тек өзінің жеке/білім беру және академиялық мақсаттарында пайдалануға құқылы.

7.2. Лицензиатқа қойылатын шектеулер:

Қолданыстағы заңнамамен тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда немесе Лицензиар жазбаша түрде тікелей рұқсат бермесе, Лицензиат кез келген басқа адамға келесі рұқсат бере алмайды және бермейді: (i) Бағдарламалық жасақтаманың кез келген бөлігін сақтауға, көшіруге, өзгертуге, таратуға немесе қайта сатуға, дерекқордың бөлігі ретінде кез келген Бағдарламалық жасақтаманы құрастыруға және жинауға; (ii) Бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізу немесе пайдалану немесе Бағдарламалық жасақтаманы сақтау, көшіру, өзгерту, тарату немесе қайта сату үшін кез келген автоматтандырылған құралдарды (мысалы, роботты) пайдалану; (iii) Бағдарламалық жасақтамаға қол жетімділікті басқа адамға жалға беру, лизингке беру немесе сублицензиялау; (iv) Бағдарламалық жасақтаманы басқа Лицензиаттың Есептік жазбасымен пайдалану; (v) кез келген цифрлық құқықтарды басқаруды, пайдалану ережелерін немесе біздің Қызметтеріміздің басқа қауіпсіздік функцияларын айналып өту немесе өшіру; (vi) Бағдарламалық жасақтаманы оның тұтастығына, өнімділігіне және қол жетімділігіне қауіп төндіретіндей етіп пайдалану; немесе (vii) кез келген меншік құқығы туралы хабарландыруларды жою, өзгерту немесе жасыру (соның ішінде авторлық құқықтар және тауар белгілері туралы хабарландырулар); (viii) Лицензиардың Бағдарламалық жасақтамасының немесе Веб-сайтының кез келген бөлігін көбейту, өзгерту, аудару, жақсарту, құрастыру, дизассемблерлеу, кері жобалау немесе туынды жұмыстарды жүргізу.

 

 1. Тараптардың міндеттемелері мен кепілдіктері

8.1. Бағдарламалық жасақтама «сол күйінде» беріледі. Лицензиар Бағдарламалық жасақтаманы кез келген уақытта қолжетімді ету үшін бар күшін салса да, Лицензиар Бағдарламалық жасақтаманың әрқашан қолжетімді болатынына немесе Лицензиаттың қандай да бір ақауларға тап болмайтынына кепілдік бермейді. Лицензиар Бағдарламалық жасақтаманы Лицензиаттың қолдануына, дұрыс қолданбауына немесе қолдана алмауына тікелей немесе жанама қатысы бар кез келген ықтимал зиян үшін, сондай-ақ деректердің жоғалуы немесе бүлінуі үшін жауап бермейді.

8.2. Барлық жағдайларда, Лицензиардың жауапкершілігі Лицензиат төлеген сомамен шектеледі.

8.3. Лицензиар мынадай жағдайларда жауапты болмайды: (i) егер Лицензиат (немесе кез келген үшінші тұлғалар) өз бетінше әрекет етіп Бағдарламалық жасақтамаға өзгертулер енгізсе немесе мұндай ақаулық бағдарламалық жасақтаманың Лицензиаттың аппараттық жасақтамасымен немесе Лицензиат қолданатын басқа бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімсіздікпен туындаған жағдайда Бағдарламалық жасақтаманың ақаулығы (және осыған байланысты кез келген нұқсан); (ii) Лицензиат Бағдарламалық жасақтамаға, сондай-ақ Лицензиат Бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып жасаған кез келген құжаттарға қатысты жасаған кез келген әрекеттер; (iii) егер бұл Лицензиаттың әрекеттерімен, Лицензиаттың Интернет желісіне қолжетімділігімен, үшінші тұлғалардың әрекеттерімен туындаса, Бағдарламалық жасақтама қолжетімділіктің болмауы; (iv) егер мұндай сайттарға сілтемелер Бағдарламалық жасақтама бойынша Есепте дәйексөз алу сілтемелері ретінде Бағдарламалық жасақтамаға қосылса, кез келген сайттардың мазмұны; (v) егер мұндай сайттарға сілтемелер Бағдарламалық жасақтаға қосылса сайттардағы кез келген вирустардың болуы/жоқтығы және/немесе Лицензиаттың бағдарламалық және/немесе аппараттық жасақтамасына келтірілген кез келген нұқсан және/немесе Лицензиаттың Бағдарламалық жасақтама бойынша Есептен мұндай сілтемелер бойынша өтуі нәтижесінде туындаған кез келген басқа оқиғалар үшін; (vi) егер мұндай веб-сайтқа сілтеме Лицензиат Бағдарламалық жасақтаманы қолданған кезде Бағдарламалық жасақтамаға қосылса веб-сайттың жұмысы үшін; (vii) Лицензиат Бағдарламалық жасақтаманы осы Келісіммен көзделмеген тәсілмен немесе осы Келісімнің әрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қолданса немесе Бағдарламалық жасақаманы осы Келісіммен ұсынылған құқықтар шеңберінен тыс кез келген басқа тәсілмен қолданған жағдайда, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зияткерлік меншікке айрықша құқықты бұзғаны үшін жауапкершілік тартуға әкеледі және бұл жағдайда Лицензиар бір жақсы тәртіпте осы Лицензиялық шартты сотқа жүгінусіз бұзуға және Лицензияны кері қайтаруға құқылы; (viii) Бағдарламалық жасақтамаға қолжетімділікті шектеу.

 

 1. ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТА НЕМЕСЕ ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ТҰРАТЫН ЛИЦЕНЗИАТТАРҒА КЕЛЕСІ ЕРЕЖЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ:

 

9.1. ЛИЦЕНЗИАР ЛИЦЕНЗИАТҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ОСЫ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНА ТӘН САҚТЫҚПЕН ЖӘНЕ МҰҚИЯТ ӘРЕКЕТ ЕТУГЕ МІНДЕТТЕНЕДІ.

9.2. АЛАЙДА, ЛИЦЕНЗИАР ӨЗІНІҢ КЕЛІСІМШАРТТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН КЕШІКТІРГЕН НЕМЕСЕ БҰЗҒАН ЖАҒДАЙДА, ЕГЕР КІДІРІС НЕМЕСЕ БҰЗУШЫЛЫҚ ОҒАН ТӘУЕЛСІЗ СЕБЕПТЕРДЕН ТУЫНДАСА: КЕЗДЕЙСОҚ ОҚИҒА НЕМЕСЕ ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР БОЛСА, ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТЫЛМАУЫ МҮМКІН.

9.3 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛПЫНДА» ЖӘНЕ «ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІНЕ ҚАРАЙ» ШАРТТАРЫМЕН ҰСЫНЫЛАДЫ. ОСЫЛАЙША, ЛИЦЕНЗИАТТАР БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ОЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚАЛАУЫ МЕН ҮМІТТЕРІНЕ СӘЙКЕС КЕЛМЕУІ МҮМКІН ЕКЕНІН МОЙЫНДАЙДЫ. ЛИЦЕНЗИАР БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫҢ ҮЗДІКСІЗ ЖҰМЫС ІСТЕУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН БАРЛЫҚ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕЛГЕН КҮШ-ЖІГЕРДІ ЖҰМСАЙДЫ, АЛ ЛИЦЕНЗИАТТАР СӘЙКЕСІНШЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ТОЛЫҒЫМЕН ЖӨНДЕЛМЕГЕНІН ЖӘНЕ ҮЗІЛІСТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙ АЛАТЫНЫН МОЙЫНДАЙДЫ.

9.4. ЛИЦЕНЗИАР БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ЕСЕБІНІҢ ДӘЛДІГІ МЕН ТОЛЫҚТЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІК НЕМЕСЕ РАСТАУ БЕРМЕЙДІ.

9.5. ЛИЦЕНЗИАР ҚАУІПСІЗДІККЕ, ВИРУСТАРДЫҢ БОЛМАУЫНА, ҚАТЕЛІКТЕРГЕ, АҚПАРАТТЫҢ, ДЕРЕКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ТУРАЛЫ ЕСЕПТІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫНА ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ СЕНІМДІЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ КЕЗ-КЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕР БЕРУДЕН БАС ТАРТАДЫ. ЛИЦЕНЗИАР ЖЕКЕ КОМПЬЮТЕРЛЕРДІҢ НЕМЕСЕ ЛИЦЕНЗИАТТЫҢ БАСҚА ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖЕТКІЛІКТІ ЕКЕНІНЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. ЛИЦЕНЗИАТТАРҒА КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОСЫ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІГІН АЛДЫН АЛА АНЫҚТАУ ҰСЫНЫЛАДЫ. ЛИЦЕНЗИАР КЕПІЛДІКТЕР МЕН РАСТАУЛАР БЕРМЕЙДІ ЖӘНЕ ГИПЕРСІЛТЕМЕ ЖҮРГІЗЕТІН КЕЗ КЕЛГЕН САЙТ НЕМЕСЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЕСЕБІНДЕ ҰСЫНЫЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН САЙТ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ӨЗ МОЙНЫНА АЛМАЙДЫ.

 

 1. Дауларды шешу және реттеуші заңнама

10.1. Осы арқылы Тараптар осы лицензиялық келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түсіндірілуге және орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасы соттарының юрисдикциясына түсуге тиіс екендігіне келіседі. Бұл ереже Лицензиатты шарттық міндеттемелерге қатысты, әдетте, ол тұрған мемлекет заңнамасының императивті нормаларымен берілген қорғаудан айыруға әкеп соқтырмайды.

10.2. Дауларды сотқа дейін шешу рәсімі міндетті болып табылады. Лицензиаттың шағымы 050040, Алматы, Қазақстан, Бостандық ауданы, Байзақов көшесі, 280 мекенжайына, ал көшірмесі info@antiplagiat.com электрондық поштасы арқылы жіберілуі тиіс. Мұндай шағымда болжамды бұзушылықтардың нақты тізімі және оларды Лицензиар жіберген күндер, шот туралы ақпарат, Байланыс ақпараты және Лицензиаттың қолы болуы керек. Шағымның нысаны мен мазмұнының көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі дауды сотқа дейінгі реттеу рәсімін сақтамауға әкеп соғады, ал шағымды қарау және жауап жіберу мерзімі оны алған сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күніне дейін болуы мүмкін.

 

 1. Әрекетін тоқтату

11.1. Сіз Лицензиардың кез келген уақытта және кез келген себеппен, өз қалауы бойынша, хабарламамен немесе онсыз Бағдарламалық жасақтаманы толығымен немесе ішінара тоқтатуға және/немесе жабуға (уақытша немесе біржола) құқығы бар екенін мойындайсыз және келісесіз.

11.2. Осы Лицензиялық келісім Лицензиаттың есептік жазбасы жойылғаннан кейін автоматты түрде бұзылған болып есептеледі.

11.3. Осы лицензиялық келісім бұзылғаннан кейін Лицензиаттың бағдарламалық жасақтаманы пайдалану құқығы дереу тоқтатылады. Осы Келісім бұзылған жағдайда Лицензиат бағдарламалық жасақтаманы пайдалануды дереу тоқтатуға міндетті.

11.4. Осы Лицензиялық келісімнің қолданысы тоқтатылғаннан кейін өзінің табиғаты бойынша заңды күшін сақтауға тиіс барлық ережелері оның қолданысы тоқтатылғаннан кейін күшінде қалады.

11.5. Барлық төлемдер толығымен қайтарылмайды. Егер Лицензиар бағдарламалық өнімнің жұмысын толық немесе ішінара тоқтата тұрса немесе өшірсе (уақытша немесе біржола), Лицензиат Лицензиаттың шотына салынған шығыстардың орнын толтыра алмайды немесе ішінара өтей алмайды.

 

 1. Қорытынды ережелер

12.1. Осы Лицензиялық келісім бағдарламалық жасақтаманың барлық жаңартулары мен жаңа нұсқаларына қолданылады.

12.2. Лицензиар осы Лицензиялық келісімге біржақты тәртіппен өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Егер Лицензиат енгізілген өзгерістермен келіспесе, ол жоғарыда аталған өзгерістер күшіне енген күннен бастап Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды дереу тоқтатуға және осы Лицензиялық келісімді біржақты тәртіппен бұзуға тиіс.

12.3. Осы Лицензиялық келісімде қамтылған тақырыптар танысудың ыңғайлылығы үшін ғана қосылады және қандай да бір ережелер мен шарттардың мағынасына немесе түсіндірілуіне әсер етуге арналмаған. Дара түрде қолданылатын сөздер көпше және керісінше болуы мүмкін.

12.4. Егер осы мерзімдердің, шарттардың немесе ережелердің кез келгенін құзыретті орган жарамсыз, заңсыз немесе қандай да бір дәрежеде заңды күші жоқ деп айқындаған жағдайда, мұндай мерзім, шарт немесе ереже заңмен рұқсат етілген ең жоғары дәрежеде жарамды болып қалатын қалған мерзімдерден, шарттар мен ережелерден бөлінуге тиіс.